/

Πλύνε σωστά τα ρούχα σου #AEG

Το πλυντήριο ρούχων παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξοικονόμηση χρημάτων, τόσο λόγω της ενεργειακής του απόδοσης όσο και με την ποικιλία των προγραμμάτων και ρυθμίσεών